Raporti i shërbimeve celulare në Shqipëri, Vodafone Albania dhe One Telecommunications diferenca të ngushta Analiza
Nën 12 2021