Wikipedia do të nderohet me një monument në Poloni Lajmet
Tet 11 2014