Mozilla Firefox braktis përfundimisht XP dhe Vistën në Qershor 2018 Lajmet
Tet 5 2017