Ish presidenti Amerikan dërgon në gjykatë Facebook, google dhe Twitter Lajmet
Kor 7 2021