Reklamimi online, ja si kanë ndryshuar çmimet për postimet e sponsorizuara në 4 vitet e fundit Biznes
Nën 15 2019