Zëri.app është aplikacioni shqiptar me të cilin mund të dëgjoni lajme në vend që ti lexoni Lajmet
Maj 21 2020