Biznes

Taksa për kompanitë e IT-së në Shqipëri, Këshilli i Investimeve: 8 kategoritë që do të taksohen me 5 %

Nga: PCWorld Albanian
Publikuar , 18 Nëntor 2019
0
Sipas vendimit, të gjithë personat juridikë që operojnë një kompani të teknologjisë do t’i nënshtrohen të ardhurave prej 5 përqind taksa nga 15 përqind që ishte më parë. Taksa për kompanitë e IT-së në Shqipëri, Këshilli i Investimeve: 8 kategoritë që do të taksohen me 5 %

Një matricë krahasuese e stimujve për investime në vendet e Ballkanit Perëndimor (WB6) të hartuar dhe botuar nga Këshilli i Investimeve në Shqipëri në bashkëpunim me Aida konfirmon që Shqipëria ka nivelin më të ulët të taksave mbi të ardhurat e korporatave për të gjitha kompanitë, veprimtaria e të cilave është prodhimi dhe zhvillimi i programeve kompjuterike.

Tatimi mbi të ardhurat e korporatave të përjashtuara për kompanitë e zhvillimit të softuerit u miratua në dhjetor 2018. Sipas vendimit, të gjithë personat juridikë që operojnë një kompani të teknologjisë do t’i nënshtrohen të ardhurave prej 5 përqind taksa nga 15 përqind që ishte më parë.

Ja tetë kategoritë që do t’i nënshtrohen taksimit:

  1. Dizajni i softuerit. Ky është procesi i parashikimit dhe përcaktimit të zgjidhjeve softuerike, analizave dhe modeleve arkitekturore.
  2. Zhvillimi dhe mirëmbajtja e projektimit të sistemit të arkitekturës së softuerëve. Kjo konsiston në programimin e sistemit, kodimin, instalimin, integrimin e komponentëve, dokumentacionin, gjetjen dhe rregullimin e gabimeve të softuerit, modifikimin, mirëmbajtjen e komponentëve dhe mbështetjen e sistemit.
  3. Testimi i softuerit. Kjo përfshin testimin e funksionalitetit, ngarkesës së punës, performancës, pranimit, disponueshmërisë dhe sigurisë së sistemit softuer.
  4. Dizajni dhe zhvillimi i sistemit të komunikimit. Kjo përfshin analizën, planifikimin, hartimin, implementimin, vendosjen dhe mirëmbajtjen e sistemeve të rrjetit kompjuterik (LAN / WAN / WLAN / MAN / SAN / CAN).
  5. Përgjegjësitë e lidhura me CISO. Kjo përfshin analizën e kërkesave të sigurisë së klientit, hartimin e arkitekturës, instalimet dhe konfigurimin e përbërësve, testimin e sigurisë dhe mirëmbajtjen e lidhur.
  6. Zhvillimi i migracionit të sistemit. Kjo përfshin transferimin e të dhënave dhe infrastrukturës përkatëse nga teknologjia e vjetër në teknologjinë e re.
  7. Përmirësimi / azhurnimi i sistemeve të informacionit
  8. Operimi, administrimi, mbështetja për përdorim, trajnim dhe kontrolli teknik / IT për sistemet softuerike. /SCAN
LEXO EDHE:  Google Gallery Go është një aplikacion i lehtë për menaxhimin e fotove në Android